Home » FAQ » Boxers kundtjänst efterfrågar uppgifter jag inte har, kan ni hjälpa mig?

Boxers kundtjänst efterfrågar uppgifter jag inte har, kan ni hjälpa mig?

Först och främst – telefonnumret som gäller för dig som valt Boxers gruppavtal är 0771-73 74 75 och inget annat (den ”vanliga” kundtjänsten kan vanligtvis inte hjälpa till).

Ibland har Boxer svårt att hitta abonnenten. De brukar då fråga efter efter kundnummer, personnummer, kortnummer, avtalsnummer eller ordernummer. Föreningen har inte tillgång till avtalsnummer eller ordernummer men kortnumret står på programkortet (som sitter i TV-boxen) och räcker vanligtvis (om inte kundnumret eller personnumret kan hittas av någon anledning).

Föreningens nätverks-ID finns angivet i välkomstbrevet från Boxer.