Home » FAQ » Jag vill behålla mitt gamla telefonnummer, vad ska jag tänka på?

Jag vill behålla mitt gamla telefonnummer, vad ska jag tänka på?

För att kunna portera ett befintligt fast telefonnummer måste telefonabonnemanget stå på den person som är medlem i fiberföreningen. Om abonnemanget står på en annan person i hushållet än den som är medlem i föreningen så bör du snarast kontakta ditt telefonbolag för att flytta över abonnemanget.

Om du inte vill behålla ditt gamla telefonnummer behöver du inte göra något.