Home » FAQ » Jag vill vänta med att skaffa abonnemang. Hur gör jag?

Jag vill vänta med att skaffa abonnemang. Hur gör jag?

Du betalar insatsen och vi gräver fram till ditt hus. Om du väljer att inte montera någon utrustning för att kunna ta emot signalen, så betalar du en årlig serviceavgift om för närvarande 360 kr inklusive moms för medlemsregister och övriga föreningskostnader som hör ihop med ditt delägarskap i föreningen. Den dag du väljer att ansluta dig till nätet får du betala en startavgift om för närvarande 2 500 kr inklusive moms.