Home » FAQ » Om jag vill gräva själv på min tomt, får jag det?

Om jag vill gräva själv på min tomt, får jag det?

Ja, om du följer instruktionerna som du hittar här. Observera att du måste ta kontakt med byggprojektledaren både innan du påbörjar arbetet (för att stämma av placeringen av anslutningspunkten) och innan du återfyller (för att föreningens representant ska kunna syna och godkänna arbetet). Byggprojektledare är Mats Jacobsson, mats@forshallafiber.se, 0739-949689.