Home » Kontakta oss

Kontaktformulär

Använd i första hand kontaktformuläret för kontakt med föreningen - då kan vi tillse att rätt person hanterar just ditt ärende och undviker dubbelarbete och onödiga störningar för de som jobbar "på fältet."

Vi har gått över till ett nytt medlems- och faktureringssystem som heter fEkonomi - där kan du själv uppdatera dina kontaktuppgifter och se dina fakturor.

En sista grej - har du kikat på om din fråga kanske redan är besvarad?

var ajaxurl = 'https://www.forshallafiber.se/wp-admin/admin-ajax.php'; var smartFormsCurrentTime=new Date('Sun Mar 03 2024 12:06:04 +0000'); var smartFormsSaveNonce="8a56f5160d"; var smartFormsUserName=""; var smartFormsFirstName=""; var smartFormsLastName=""; var smartFormsEmail=""; var smartFormsPath="https://www.forshallafiber.se/wp-content/plugins/smart-forms/"; var smartDonationsRootPath=""; var smartDonationsSandbox=""; var smartFormsAdditionalFields1=[]; var smartFormsDesignMode=false; if(!window.smartFormsItemsToLoad) window.smartFormsItemsToLoad=new Array(); window.smartFormsItemsToLoad.push({ 'form_id':1, 'elements':[{"ClassName":"rednaotextinput","IsRequired":"y","Formulas":{},"Styles":{},"Id":"rnField1","Spacing":"col-sm-10","Label":"Namn","Placeholder":"Förnamn/Efternamn","Value":"","ReadOnly":"n","Width":"","Icon":{"ClassName":"glyphicon glyphicon-user","Orientation":"Add"},"CustomCSS":".def-font","Placeholder_Icon":{"ClassName":"","Orientation":""},"_id":1,"ContainerOptions":{"Id":"1","Type":"single","Width":-1}},{"ClassName":"rednaoemail","IsRequired":"y","Formulas":{},"Styles":{},"Id":"rnField3","Spacing":"col-sm-10","Label":"E-post","Placeholder":"E-postadress","Icon":{"ClassName":"glyphicon glyphicon-envelope","Orientation":"Add"},"CustomCSS":"","Placeholder_Icon":{"ClassName":"","Orientation":""},"_id":2,"ContainerOptions":{"Id":"2","Type":"single","Width":-1},"ReadOnly":"n","Value":""},{"ClassName":"rednaonumber","IsRequired":"y","Formulas":{},"Styles":{},"Id":"rnField4","Spacing":"col-sm-10","Label":"Telefonnummer","Placeholder":"Telefonnummer","NumberOfDecimals":0,"MaximumValue":"","MinimumValue":"","Icon":{"ClassName":"glyphicon glyphicon-phone","Orientation":"Add"},"CustomCSS":"","Placeholder_Icon":{"ClassName":"","Orientation":""},"_id":3,"ContainerOptions":{"Id":"3","Type":"single","Width":-1},"Width":"","Decimals":0,"Value":""},{"ClassName":"rednaotextinput","IsRequired":"n","Formulas":{},"Styles":{},"Id":"rnField7","Spacing":"col-sm-10","Label":"Fastighetsbeteckning","Placeholder":"Fastighetsbeteckning","Value":"","ReadOnly":"n","Width":"","Icon":{"ClassName":""},"CustomCSS":"","Placeholder_Icon":{"ClassName":"","Orientation":""},"_id":4,"ContainerOptions":{"Id":"4","Type":"single","Width":-1}},{"ClassName":"rednaotextarea","IsRequired":"y","Formulas":{},"Styles":{},"Id":"rnField5","Spacing":"col-sm-10","Label":"Meddelande","DefaultText":"","Value":"","Width":"","Height":"","Placeholder":"Meddelande","Disabled":"n","MaxLength":"","CustomCSS":"","Placeholder_Icon":{"ClassName":"","Orientation":""},"_id":5,"ContainerOptions":{"Id":"5","Type":"single","Width":-1}},{"_id":42,"ClassName":"rednaomultiplecheckboxes","IsRequired":"y","Formulas":{},"Styles":{},"ContainerOptions":{"Width":-1,"Id":"43","Type":"single"},"Id":"rnField12","Spacing":"col-sm-12","Label":"Jag godkänner att mina uppgifter delas med Forshallafiber.se","Orientation":"v","Options":[{"label":"","value":"0","sel":"n","url":""}],"CustomCSS":""},{"ClassName":"rednaosubmissionbutton","IsRequired":"n","Formulas":{},"Styles":{},"Id":"rnField6","Spacing":"col-sm-10","ButtonText":"Skicka","CustomCSS":"","Icon":{"ClassName":""},"Animated":"y","_id":7,"ContainerOptions":{"Id":"7","Type":"single","Width":-1}}],'client_form_options':{"JavascriptCode":[],"CSS":".def-font { \n font-family: 'Roboto Slab', 'serif';\n}","Conditions":[],"UsesCaptcha":"n","CaptchaVersion":"","alert_message":"","alert_message_cb":"n","DontClearForm":"n","redirect_to":[{"URL":"","RCSettings":{"Redirect":"always","ConditionSettings":[]}}],"redirect_to_cb":"n","Campaign":"","PayPalEmail":"","PayPalCondition":{},"PayPalType":"donation","PayPalDescription":"","PayPalCurrency":"USD","Formulas":{},"InvalidInputMessage":"*Alla fält är obligatoriska","FormType":"nor","SplitSteps":{},"ToolTipPosition":"right","Theme":"basic","LabelLayout":"top","Extensions":{}},'container':'formContainer1769136269'});

Kära medlem - fördelningen av samtal mellan nedanstående personer är mycket ojämn. Var snäll och fundera på vem som bäst kan besvara just din fråga baserat på beskrivningarna nedan - eller använd kontaktformuläret ovan så kommer din fråga att besvaras så fort som möjligt av den som är bäst lämpad.

Problem med tjänster och teknik? Allmänna frågor? Får du inte tag i någon av de nedanstående?
Kontakta ordförande Jens Borgland, 0706-33 26 92, ordforande@forshallafiber.se

Frågor om fakturor eller liknande?
Kontakta Fredrich Fjeld, 0702-18 36 54, kassor@forshallafiber.se

 

Styrelsen