Home » Vanliga frågor

Ännu inte medlem/ansluten

Den sista inkopplingen i vårt initiala utbyggnadsprojekt gjordes i december 2018 (den första två år tidigare, i december 2016).

Det finns möjlighet att ansluta sig även i efterhand, en tidsplan tas då fram efter att föreningens offert accepterats.

 1. Gå till den här sidan och ange fb-ny som användarnamn och lösenord. Fyll in dina uppgifter i formuläret.
 2. Ladda ner och skriv ut anslutningsavtalet i två exemplar. Fyll sedan i och skicka de bägge exemplaren till nedanstående adress – det ena får du i retur, undertecknat av föreningens firmatecknare.
  Forshällabygden Fiber
  c/o Jens Borgland
  Resteröd 904
  459 94 Ljungskile
 3. När vi fått alla papper får du en faktura på insatsen. 

Insatsen är 19 600 kr för en anslutning. Under byggprojektet har denna summa inte bara gjort dig till delägare i fibernätet utan också gett dig en färdig anslutning fram till din husvägg. När nu byggprojektet är (i det närmaste) avslutat tillkommer kostnader för projektering, grävning, montering mm (summan beror helt enkelt på vilka kostnader föreningen får för att koppla in just din fastighet, hör av dig till oss så lämnar vi gärna en offert).

När du skrivit avtal får du en faktura på 15 100 kr som ska betalas inom en månad. Resterande del av insatsen betalas när du kopplats in på nätet.

Mer information om hur betalning går till finns här.

Betalning och avgifter

Fakturor kan skickas på två olika sätt:

 1. E-post. Standardalternativet.
 2. Brev, mot en fakturaavgift på 30 kr.

Betalning sker till Bankgironummer 325-3663. Föreningen har även ett annat Bankgirokonto men det är alltid detta konto som ska användas för fakturor gällande gruppavtal och nätavgifter.

Vid betalning ange det OCR-nummer som finns på fakturan och inget annat. Betala varje faktura för sig.

Det går också att betala via autogiro.

Årsmötet den 26 oktober 2016 beslöt att avskaffa medlemsavgiften och istället täcka de kostnader som medlemsavgifter avsåg (styrelsekostnader, hemsida och liknande) genom de nätavgifter som alla inkopplade medlemmar betalar. Syftet med förändringen var att minska administrationen.

Någon medlemsavgift ska alltså inte erläggas.

Nätavgiften tas ut för att täcka föreningens skötsel av nätet, dvs underhåll, felavhjälpning, försäkring, elförbrukning, administration och avskrivningar. Storleken på nätavgiften bestäms på föreningens årsstämma.

Medlemmar som valt att avstå inkoppling av sin anslutning betalar istället en lägre serviceavgift.

Någon årlig medlemsavgift tas i dagsläget inte ut.

Snart ansluten

Om du har valt ett av våra två gruppavtal, som har en relativt lång bindningstid, och flyttar så ska gruppavtalet, liksom din anslutning, i första hand överlåtas till köparen av fastigheten. Om detta inte är möjligt går det även att avbryta avtalet i förtid (om medlemmen just flyttar eller avlider, inte i några andra fall). Kontakta i så fall styrelsen så snart som möjligt så löser vi detta.

Se även Vad gör jag om jag säljer huset?

Vad kul att du ska snart ska bli ansluten!

Du har nu tre alternativ att välja mellan:

 1. Föreningens gruppavtal med Com Hem – ett paket bestående av bredband, TV och telefoni. Com Hem beskriver själva erbjudandet i följande produktblad: Bredband 100TV BasTelefoni.
 2. Öppen plattform – efter att inkopplingen är klar väljer du själv fritt bland de tjänster (Internet, TV och telefoni) som erbjuds (av olika tjänsteleverantörer) via vår kommunikationsoperatör IP-Onlys nät.
 3. Att avstå inkoppling. Detta innebär att du inte får tillgång till några tjänster i dagsläget men kan välja att koppla in dig (mot en startavgift) vid ett senare tillfälle.

Fler detaljer, inklusive avgifter och priser, hittar du i det tjänsteavtal som du ska teckna med föreningen.

Föreningen har även ett gruppavtal med Boxer, detta kan dock inte längre nytecknas. Boxer beskriver själva erbjudandet (och de tillval man kan göra) i sitt välkomstbrev.

En kortfattad instruktion, med bilder, för hur du installerar din mediabox (när du fått en sådan) finns i PDF-format här: Installera din mediabox

Vi har även gjort en film som visar hur det går till:

För att kunna portera ett befintligt fast telefonnummer måste telefonabonnemanget stå på den person som är medlem i fiberföreningen. Om abonnemanget står på en annan person i hushållet än den som är medlem i föreningen så bör du snarast kontakta ditt telefonbolag för att flytta över abonnemanget.

Om du inte vill behålla ditt gamla telefonnummer behöver du inte göra något.

Du betalar insatsen och vi gräver fram till ditt hus. Om du väljer att inte montera någon utrustning för att kunna ta emot signalen, så betalar du en årlig serviceavgift om för närvarande 360 kr inklusive moms för medlemsregister och övriga föreningskostnader som hör ihop med ditt delägarskap i föreningen. Den dag du väljer att ansluta dig till nätet får du betala en startavgift om för närvarande 2 500 kr inklusive moms. 

Vanliga frågor

För att använda Com Hem Play (som ingår i gruppavtalet med Com Hem) krävs antingen en TiVo-box (ingår inte i föreningens gruppavtal men medlemmen kan själv kontakta Com Hem för att uppgradera, mot en extra avgift) eller en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Med hjälp av en Apple TV eller en Google Chromecast kan bilden skickas från mobilen/surfplattan till TVn.

Du ska kontakta din tjänsteleverantörs kundtjänst. Om tjänsteleverantören bedömer att det är fel på nätet kommer de att kontakta vår kommunikationsoperatör (IP-Only) som i sin tur kontaktar föreningen ifall det är fel på föreningens anläggning (om någon kabel blivit avgrävd till exempel).

Om du valt gruppavtalet med Boxer är telefonnumret 0771-73 74 75. Se även Boxers kundtjänst efterfrågar uppgifter jag inte har, kan ni hjälpa mig?

Om du valt gruppavtalet med Com Hem är telefonnumret 90 222. Du kan även kontakta dem via mail och chatt.

Har du valt öppen fiber kontaktar du den tjänsteleverantör du valt.

Först och främst – telefonnumret som gäller för dig som valt Boxers gruppavtal är 0771-73 74 75 och inget annat (den ”vanliga” kundtjänsten kan vanligtvis inte hjälpa till).

Ibland har Boxer svårt att hitta abonnenten. De brukar då fråga efter efter kundnummer, personnummer, kortnummer, avtalsnummer eller ordernummer. Föreningen har inte tillgång till avtalsnummer eller ordernummer men kortnumret står på programkortet (som sitter i TV-boxen) och räcker vanligtvis (om inte kundnumret eller personnumret kan hittas av någon anledning).

Föreningens nätverks-ID finns angivet i välkomstbrevet från Boxer.

Protokollet från föreningens senaste årsmöte, den 3 juni 2018, finns här.

Protokollet från 2017 finns här.

Ditt medlemsnummer finns på din faktura, det består av bokstaven M och tre siffror.

Om du blivit medlem före december 2018 har du även haft ett annat medlemsnummer, i stil med 99901 – ditt nya nummer är då normalt M och de tre första siffrorna i det gamla numret – så M999 i det här fallet (men vissa medlemmar, främst de som övertagit anslutna fastigheter, har fått helt nya nummer).

Föreningen har nu gått över till ett nytt medlems- och faktureringssystem som heter fEkonomi.

För detta ändamål finns ett överlåtelseavtal.

 1. Skriv ut överlåtelseavtalet i tre exemplar, fyll tillsammans med köparen i och underteckna samtliga exemplar.
 2. Ta sedan ett exemplar vardera och skicka ett exemplar till föreningen:
  Forshällabygden Fiber
  c/o Jens Borgland
  Resteröd 904
  459 94 Ljungskile
 3. Köparen behöver också ansöka om medlemskap enligt instruktionerna här (men behöver inte teckna något anslutningsavtal).
 4. Om du även har tecknat ett markupplåtelseavtal med föreningen (gäller dig på vars mark vi förlagt mer kanalisation än bara fram till din fastighet) så påminner vi om punkt 3.3 i avtalet som stipulerar att Fastighetsägaren skall vid försäljning av fastigheten eller vid upplåtelse av arrende eller annan nyttjanderätt, göra förbehåll för ledningsägarens rätt enligt denna överenskommelse.

Har du några frågor så kontakta snarast föreningen via kontaktformuläret.

Stadgarna hittar du här.

Ja, om du följer instruktionerna som du hittar här. Observera att du måste ta kontakt med byggprojektledaren både innan du påbörjar arbetet (för att stämma av placeringen av anslutningspunkten) och innan du återfyller (för att föreningens representant ska kunna syna och godkänna arbetet). Byggprojektledare är Mats Jacobsson, mats@forshallafiber.se, 0739-949689.