Home » Vanliga frågor

Ännu inte medlem/ansluten

Om du vill ansluta din fastighet till vårt nät så kontakta oss och uppge fastighetsbeteckning och adress så återkommer vi inom kort med en offert. Alla medlemmar erlägger samma insats (19 600 kr) i föreningen – därtill kommer faktiska byggkostnader.

Vad kul att du ska snart ska bli ansluten!

Du har nu tre alternativ att välja mellan:

 1. Föreningens gruppavtal med Com Hem – ett paket bestående av bredband, TV och telefoni. Com Hem beskriver själva erbjudandet i följande produktblad: Bredband 100TV BasTelefoni.
 2. Öppen plattform – efter att inkopplingen är klar väljer du själv fritt bland de tjänster (Internet, TV och telefoni) som erbjuds (av olika tjänsteleverantörer) via vår kommunikationsoperatör IP-Onlys nät.
 3. Att avstå inkoppling. Detta innebär att du inte får tillgång till några tjänster i dagsläget men kan välja att koppla in dig (mot en startavgift) vid ett senare tillfälle.

Fler detaljer, inklusive avgifter och priser, hittar du i det tjänsteavtal som du ska teckna med föreningen.

Föreningen har även ett gruppavtal med Boxer, detta kan dock inte längre nytecknas. Boxer beskriver själva erbjudandet (och de tillval man kan göra) i sitt välkomstbrev.

En kortfattad instruktion, med bilder, för hur du installerar din mediabox (när du fått en sådan) finns i PDF-format här: Installera din mediabox

Vi har även gjort en film som visar hur det går till:

Den sista inkopplingen i vårt initiala utbyggnadsprojekt gjordes i december 2018 (den första två år tidigare, i december 2016).

Det finns möjlighet att ansluta sig även i efterhand, en tidsplan tas då fram efter att föreningens offert accepterats. Se Hur ansluter jag min fastighet?

Insatsen är 19 600 kr för en anslutning. Under byggprojektet har denna summa inte bara gjort dig till delägare i fibernätet utan också gett dig en färdig anslutning fram till din husvägg. När nu byggprojektet är avslutat tillkommer kostnader för projektering, grävning, montering mm (summan beror helt enkelt på vilka kostnader föreningen får för att koppla in just din fastighet, hör av dig till oss så lämnar vi gärna en offert).

Se Hur ansluter jag min fastighet?

När du accepterat offerten och skrivit avtal med föreningen får du en faktura på insatsen, 19 600 kr – när denna är betald påbörjas inkopplingen. Resterande del av det offererade beloppet betalas när du kopplats in på nätet.

Mer information om hur betalning går till finns här.

Betalning och avgifter

Alla fakturor skickade efter december 2018 finns att hämta i fEkonomi. Där kan du även, med viss fördröjning, se om din faktura är betald.

Om du får dina fakturor per e-post kontrollera gärna så att din e-postklient inte kategoriserar utskicken som skräppost – och gå gärna över till e-faktura.

Se även Jag kan inte logga in på fEkonomi. Vad gör jag?

Fakturor kan skickas på tre olika sätt:

 1. E-post. Standardalternativet.
 2. E-faktura. För att registrera dig för e-faktura logga in på din internetbank och sök upp ”Forshällabygden Fiber Ekonomisk Förening” – ange sedan ditt namn och ditt medlemsnummer.
 3. Brev, mot en fakturaavgift på 30 kr.

Betalning sker till Bankgironummer 325-3663. Föreningen har även ett annat Bankgirokonto men det är alltid 325-3663 som ska användas för fakturor gällande gruppavtal och nätavgifter.

Vid betalning ange det OCR-nummer som finns på fakturan och inget annat. Betala varje faktura för sig.

Årsmötet den 28 juni 2019 beslöt återinföra den tidigare avskaffade medlemsavgiften. Avgiften är för närvarande på 350 kr och kommer på en av de ordinarie fakturorna (när beror på om du har gruppavtal eller öppen fiber).

Nätavgiften tas ut för att täcka föreningens skötsel av nätet, dvs underhåll, felavhjälpning, försäkring, elförbrukning, administration och avskrivningar. Storleken på nätavgiften bestäms på föreningens årsstämma och är för närvarande på 120 kr inklusive moms per månad och anslutning.

Medlemmar som valt att avstå inkoppling av sin anslutning betalar istället en lägre serviceavgift om för närvarande 360 kr inklusive moms per år.

Därtill tas en årlig medlemsavgift ut.

Vanliga frågor

Tjänsteavtalet hittar du här. Mer information om de olika valen finns här.

Om du har en vilande anslutning (där vi alltså bygg klart anslutningen, inklusive fasadbox etc, men där du inte fått någon mediaomvandlare) och önskar aktivera denna så behöver vi få in en begäran om detta tillsammans med ett nytt tjänsteavtal (där du väljer antingen öppen fiber eller gruppavtalet med Com Hem).

Handlingarna till årets föreningsstämma hittar du här!

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift liksom oförändrade nät- och serviceavgifter.

Handlingar

Vårt nya medlems- och faktureringssystem fEkonomi hittar du här. Tänk på att du loggar in med ditt medlemsnummer (bokstaven M följd av tre siffror).

På inloggningssidan finns en länk för att göra lösenordsåterställning. Om detta inte fungerar är du välkommen att höra av dig till oss.

Om du har valt ett av våra två gruppavtal, som har en relativt lång bindningstid, och flyttar så ska gruppavtalet, liksom din anslutning, i första hand överlåtas till köparen av fastigheten. Om detta inte är möjligt går det även att avbryta avtalet i förtid (om medlemmen just flyttar eller avlider, inte i några andra fall). Kontakta i så fall styrelsen så snart som möjligt så löser vi detta.

Notera att gruppavtalet enbart kan avslutas vid kvartalsskiften, och att uppsägningen i så fall ska inkomma (via föreningen) senast 45 dagar före.

Se även Vad gör jag om jag säljer huset?

För att använda Com Hem Play (som ingår i gruppavtalet med Com Hem) krävs antingen en TiVo-box (ingår inte i föreningens gruppavtal men medlemmen kan själv kontakta Com Hem för att uppgradera, mot en extra avgift) eller en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Med hjälp av en Apple TV eller en Google Chromecast kan bilden skickas från mobilen/surfplattan till TVn.

Du ska kontakta din tjänsteleverantörs kundtjänst. Om tjänsteleverantören bedömer att det är fel på nätet kommer de att kontakta vår kommunikationsoperatör (IP-Only) som i sin tur kontaktar föreningen ifall det är fel på föreningens anläggning (om någon kabel blivit avgrävd till exempel).

Om du valt gruppavtalet med Boxer är telefonnumret 0771-73 74 75. Du kan även kontakta dem via mail och chatt. Se även Boxers kundtjänst efterfrågar uppgifter jag inte har, kan ni hjälpa mig?

Om du valt gruppavtalet med Com Hem är telefonnumret 90 222. Du kan även kontakta dem via mail och chatt.

Har du valt öppen fiber kontaktar du den tjänsteleverantör du valt.

Först och främst – telefonnumret som gäller för dig som valt Boxers gruppavtal är 0771-73 74 75 och inget annat (den ”vanliga” kundtjänsten kan vanligtvis inte hjälpa till).

Ibland har Boxer svårt att hitta abonnenten. De brukar då fråga efter efter kundnummer, personnummer, kortnummer, avtalsnummer eller ordernummer. Föreningen har inte tillgång till avtalsnummer eller ordernummer men kortnumret står på programkortet (som sitter i TV-boxen) och räcker vanligtvis (om inte kundnumret eller personnumret kan hittas av någon anledning).

Föreningens nätverks-ID finns angivet i välkomstbrevet från Boxer.

Protokollet från föreningens senaste årsmöte, den 7 juli 2020, finns här.

Protokollet från 2019 finns här.
Protokollet från 2018 finns här.
Protokollet från 2017 finns här.

Ditt medlemsnummer finns på din faktura, det består av bokstaven M och tre siffror.

Om du blivit medlem före december 2018 har du även haft ett annat medlemsnummer, i stil med 99901 – ditt nya nummer är då normalt M och de tre första siffrorna i det gamla numret – så M999 i det här fallet (men vissa medlemmar, främst de som övertagit anslutna fastigheter, har fått helt nya nummer).

Föreningen har nu gått över till ett nytt medlems- och faktureringssystem som heter fEkonomi.

För detta ändamål finns ett överlåtelseavtal.

 1. Skriv ut överlåtelseavtalet i tre exemplar, fyll tillsammans med köparen i och underteckna samtliga exemplar.
 2. Ta sedan ett exemplar vardera och skicka ett exemplar till föreningen:
  Forshällabygden Fiber
  c/o Jens Borgland
  Resteröd 904
  459 94 Ljungskile
 3. Köparen behöver också skicka in ett tjänsteavtal (se Jag ska snart bli ansluten, vad kan jag välja mellan?)
 4. Säg upp eventuella abonnemang hos din tjänsteleverantör. Har du gruppavtal ska uppsägningen göras till föreningen (och kan då endast ske kvartalsvis och måste göras minst 45 dagar före kvartalsskifte).
 5. Om du även har tecknat ett markupplåtelseavtal med föreningen (gäller dig på vars mark vi förlagt mer kanalisation än bara fram till din fastighet) så påminner vi om punkt 3.3 i avtalet som stipulerar att Fastighetsägaren skall vid försäljning av fastigheten eller vid upplåtelse av arrende eller annan nyttjanderätt, göra förbehåll för ledningsägarens rätt enligt denna överenskommelse.
  Kontakta föreningen för att få ett markupplåtelseavtal som köparen kan skriva på.

Har du några frågor så kontakta snarast föreningen via kontaktformuläret.

Stadgarna hittar du här.

Load More