Home » FAQ » Hur kan jag betala?

Hur kan jag betala?

Fakturor kan skickas på två olika sätt:

  1. E-post. Standardalternativet.
  2. Brev, mot en fakturaavgift på 30 kr.

Betalning sker till Bankgironummer 325-3663. Föreningen har även ett annat Bankgirokonto men det är alltid 325-3663 som ska användas för fakturor gällande gruppavtal och nätavgifter.

Vid betalning ange det OCR-nummer som finns på fakturan och inget annat. Betala varje faktura för sig.