Home » FAQ » Vad har jag för medlemsnummer?

Vad har jag för medlemsnummer?

Ditt medlemsnummer finns på din faktura, det består av bokstaven M och tre siffror.

Om du blivit medlem före december 2018 har du även haft ett annat medlemsnummer, i stil med 99901 – ditt nya nummer är då normalt M och de tre första siffrorna i det gamla numret – så M999 i det här fallet (men vissa medlemmar, främst de som övertagit anslutna fastigheter, har fått helt nya nummer).