Home » FAQ » När får jag fiber?

När får jag fiber?

Den sista inkopplingen i vårt initiala utbyggnadsprojekt gjordes i december 2018 (den första två år tidigare, i december 2016).

Det finns möjlighet att ansluta sig även i efterhand, en tidsplan tas då fram efter att föreningens offert accepterats. Se Hur ansluter jag min fastighet?