Home » FAQ » Hur stor är medlemsavgiften och när ska jag betala?

Hur stor är medlemsavgiften och när ska jag betala?

Årsmötet den 28 juni 2019 beslöt återinföra den tidigare avskaffade medlemsavgiften. Avgiften är för närvarande på 350 kr och kommer på en av de ordinarie fakturorna (när beror på om du har gruppavtal eller öppen fiber).