Home » FAQ » Hur stor är medlemsavgiften och när ska jag betala?

Hur stor är medlemsavgiften och när ska jag betala?

Årsmötet den 26 oktober 2016 beslöt att avskaffa medlemsavgiften och istället täcka de kostnader som medlemsavgifter avsåg (styrelsekostnader, hemsida och liknande) genom de nätavgifter som alla inkopplade medlemmar betalar. Syftet med förändringen var att minska administrationen.

Någon medlemsavgift ska alltså inte erläggas.