Home » Om oss

VISION

Vi skapar möjligheter för Forshällabygden genom att bygga och förvalta ett framtidssäkert nät för kommunikation med ljusets hastighet.

HISTORIK

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening bildades den 26 april 2014 vid ett möte i Forshälla bygdegård. 95 personer deltog. Idén till föreningen kom fram på ett möte om landsbygdsutveckling. Några eldsjälar bildade en arbetsgrupp som började planera för ett fibernät. Bygget inleddes genom samförläggning med Uddevalla Energi sommaren 2015 och fortsatte sedan i egen regi våren 2016.

OMRÅDE

Föreningen täcker området från stadsgränsen vid Kapelle till Ljungskile tätort med undantag av kustremsan. I föreningen ingår även Bredfjället från Helgån till Funneshult och ner till Aröd samt Ljungs-Kärr.