Home » FAQ » Hur ansluter jag min fastighet?

Hur ansluter jag min fastighet?

Vårt initiala utbyggnadsprojekt är nu avslutat. Om du vill ansluta din fastighet till vårt nät så kontakta oss på info@forshallafiber.se och uppge fastighetsbeteckning och adress så återkommer vi med en offert. Alla medlemmar erlägger samma insats (19 600 kr) i föreningen – därtill kommer faktiska byggkostnader.