Home » Vanliga frågor

Ännu inte medlem/ansluten

Om du vill ansluta din fastighet till vårt nät så kontakta oss och uppge fastighetsbeteckning och adress så återkommer vi inom kort med en offert. Alla medlemmar erlägger samma insats (19 600 kr) i föreningen – därutöver tillkommer faktiska byggkostnader.

Vad kul att du ska snart ska bli ansluten!

Du har nu två alternativ att välja mellan:

 1. Föreningens gruppavtal med Sappa – ett paket bestående av bredband och TV. Läs mer här. Nya gruppavtalsabonnemang kan enbart starta vid kvartalsskiften, vill du komma igång snabbare än så kan du välja att teckna ett tillfälligt abonnemang (med kort/ingen bindningstid) med någon leverantör under tiden. En startavgift på 899 kr tas ut.
 2. Öppen plattform – efter att inkopplingen är klar väljer du själv fritt bland de tjänster (Internet, TV och telefoni) som erbjuds (av olika tjänsteleverantörer) via vår kommunikationsoperatör GlobalConnect (tidigare IP-Only) nät.

 

Den sista inkopplingen i vårt initiala utbyggnadsprojekt gjordes i december 2018 (den första två år tidigare, i december 2016).

Det finns möjlighet att ansluta sig även i efterhand, en tidsplan tas då fram efter att föreningens offert accepterats. Se Hur ansluter jag min fastighet?

Insatsen är 19 600 kr per fastighet. Under byggprojektet har denna summa inte bara gjort dig till delägare i fibernätet utan också gett dig en färdig anslutning fram till din husvägg. När nu byggprojektet är avslutat tillkommer kostnader för projektering, grävning, montering mm (summan beror helt enkelt på vilka kostnader föreningen får för att koppla in just din fastighet, hör av dig till oss så lämnar vi gärna en offert).

Se Hur ansluter jag min fastighet?

När du accepterat offerten och skrivit avtal med föreningen får du en faktura på insatsen, 19 600 kr – när denna är betald påbörjas inkopplingen. Resterande del av det offererade beloppet betalas när du kopplats in på nätet.

Mer information om hur betalning går till finns här.

Betalning och avgifter

Alla fakturor skickade efter december 2018 finns att hämta i fEkonomi. Där kan du även, med viss fördröjning, se om din faktura är betald.

Om du får dina fakturor per e-post kontrollera gärna så att din e-postklient inte kategoriserar utskicken som skräppost – och gå gärna över till e-faktura.

Se även Jag kan inte logga in på fEkonomi. Vad gör jag?

Fakturor kan skickas på tre olika sätt:

 1. E-post. Standardalternativet.
 2. E-faktura. För att registrera dig för e-faktura logga in på din internetbank och sök upp ”Forshällabygden Fiber Ekonomisk Förening” – ange sedan ditt namn och ditt medlemsnummer.
 3. Brev, mot en fakturaavgift på 30 kr.

Betalning sker till Bankgironummer 325-3663. Föreningen har även ett annat Bankgirokonto men det är alltid 325-3663 som ska användas för fakturor gällande gruppavtal och nätavgifter.

Vid betalning ange det OCR-nummer som finns på fakturan och inget annat. Betala varje faktura för sig.

Årsmötet den 28 juni 2019 beslöt återinföra den tidigare avskaffade medlemsavgiften. Avgiften är för närvarande på 350 kr och kommer på en av de ordinarie fakturorna (när beror på om du har gruppavtal eller öppen fiber).

Nätavgiften tas ut för att täcka föreningens skötsel av nätet, dvs underhåll, felavhjälpning, försäkring, elförbrukning, administration och avskrivningar. Storleken på nätavgiften bestäms på föreningens årsstämma och är för närvarande på 120 kr inklusive moms per månad och anslutning.

Medlemmar som valt att avstå inkoppling av sin anslutning betalar istället en lägre serviceavgift om för närvarande 360 kr inklusive moms per år.

Därtill tas en årlig medlemsavgift ut.

Vanliga frågor

Ja, vi kan ta in nya anslutningar i gruppavtalet kvartalsvis. Om du vill ansluta dig så hör av dig till oss per e-post i god tid före det kvartalsskifte då du vill bli ansluten så löser vi det.

För anslutningar som tillkommer efter den ursprungliga gruppavtalsstarten tar vi ut en startavgift på 899 kr inklusive moms.

Vad som händer om du styckar av en fastighet som är ansluten till föreningens nät beror på var de befintliga anslutningarna hamnar:

 • Om alla anslutningar på fastigeten efter avstyckningen är kvar på den befintliga fastigheten behöver du inte göra något.
 • Om alla anslutningar på fastigheten efter avstyckningen finns på den nya fastigheten behövs ett nytt anslutningsavtal för den nya fastigheten. Det befintliga anslutningsavtalet hävs och den insats som erlagts för den befintliga fastigheten tillgodoräknas den nya fastigheten.
 • Om du i dagsläget har flera anslutningar och dessa efter avstyckningen fördelas på både den befintliga och den nya fastigheten krävs ett nytt anslutningsavtal för den nya fastigheten. För den nya fastigheten skall även erläggas insats i enlighet med stadgarna.

Vad kul att du valt att hänga med på föreningens nya gruppavtal med Sappa!

För att du ska komma igång lättare har Sappa sammanfattat den viktigaste informationen i ett välkomstbrev. De har även skickat med ett produktblad för Sappa Play (som ingår) och ett erbjudande på Sappa Fem (som är en tilläggstjänst).

Innan du kan börja använda dina tjänster måste du aktivera dessa på sappa.se/aktivera

Sappas välkomstbrev
Produktblad för Sappa Play
Erbjudande på Sappa Fem

Sappas prioriterade kundtjänst nås på telefon 0770 – 45 73 47 och har öppet vardagar 9-18 och helger 10-14.

Sappas ordinarie kundtjänst nås på telefon 0774 – 444 744.

Om du har en vilande anslutning (där vi alltså bygg klart anslutningen, inklusive fasadbox etc, men där du inte fått någon mediaomvandlare) och önskar aktivera denna så behöver vi få in en skriftlig begäran om detta tillsammans till info@forshallafiber.se. Om du vill ansluta dig till gruppavtalet med Sappa så meddelar du det samtidigt (vi kommer då skicka ut ett tjänsteavtal för digital signering).

Handlingarna till 2024 års föreningsstämma hittar du här!

Plats: Forshälla Bygdegård, Buddeberg 218, 451 91 Uddevalla
Tid: klockan 19:00 tisdagen den 11 juni 2024.

Efter stämman kommer protokollet publiceras här.

Handlingar

Vårt nya medlems- och faktureringssystem fEkonomi hittar du här. Tänk på att du loggar in med ditt medlemsnummer (bokstaven M följd av tre siffror).

På inloggningssidan finns en länk för att göra lösenordsåterställning. Om detta inte fungerar är du välkommen att höra av dig till oss.

Om du har valt ett av våra två gruppavtal, som har en relativt lång bindningstid, och flyttar så ska gruppavtalet, liksom din anslutning, i första hand överlåtas till köparen av fastigheten. Om detta inte är möjligt går det även att avbryta avtalet i förtid (om medlemmen just flyttar eller avlider, inte i några andra fall). Kontakta i så fall styrelsen så snart som möjligt så löser vi detta.

Notera att Com Hem-gruppavtalet enbart kan avslutas vid kvartalsskiften, och att uppsägningen i så fall ska inkomma (via föreningen) senast 45 dagar före.

Sappa-gruppavtalet kan avslutas den 1 maj eller den 1 oktober, och uppsägningen ska i så fall ska inkomma (via föreningen) senast 30 dagar före.

Se även Vad gör jag om jag säljer huset?

Du ska kontakta din tjänsteleverantörs kundtjänst. Om tjänsteleverantören bedömer att det är fel på nätet kommer de att kontakta vår kommunikationsoperatör (Global Connect) som i sin tur kontaktar föreningen ifall det är fel på föreningens anläggning (om någon kabel blivit avgrävd till exempel).

Om du valt gruppavtalet med Sappa är telefonnumret till deras prioriterade kundtjänst 0770-45 73 47 (öppet vardagar 9-18 och helger 10-14). Sappas ordinarie kundtjänst nås på telefon 0774 – 444 744. Sappa har sammanställt lite tips i det här dokumentet – mer information hittar du på deras hemsida.

Har du valt öppen fiber kontaktar du den tjänsteleverantör du valt.

Protokollet från föreningens senaste stämma, den 12 juni 2023, finns här.

Protokollet från 2022 finns här.
Protokollet från 2021 finns här.
Protokollet från 2020 finns här.
Protokollet från 2019 finns här.
Protokollet från 2018 finns här.
Protokollet från 2017 finns här.

Ditt medlemsnummer finns på din faktura, det består av bokstaven M och tre siffror.

Om du blivit medlem före december 2018 har du även haft ett annat medlemsnummer, i stil med 99901 – ditt nya nummer är då normalt M och de tre första siffrorna i det gamla numret – så M999 i det här fallet (men vissa medlemmar, främst de som övertagit anslutna fastigheter, har fått helt nya nummer).

Föreningen har nu gått över till ett nytt medlems- och faktureringssystem som heter fEkonomi.

För detta ändamål finns ett överlåtelseavtal.

 1. Skriv ut överlåtelseavtalet i tre exemplar, fyll tillsammans med köparen i och underteckna samtliga exemplar.
 2. Ta sedan ett exemplar vardera och skicka ett exemplar till föreningen:
  Forshällabygden Fiber
  c/o Jens Borgland
  Resteröd 904
  459 94 Ljungskile
 3. Om köparen vill ansluta sig till gruppavtalet behövs också ett tjänsteavtal (se Jag ska snart bli ansluten, vad kan jag välja mellan?) – köparen behöver i så fall meddela föreningen detta så skickar vi ut ett avtal för signering.
 4. Säg upp eventuella abonnemang hos din tjänsteleverantör. Har du gruppavtal ska uppsägningen göras till föreningen (och kan då endast ske kvartalsvis och måste göras minst 45 dagar före kvartalsskifte).
 5. Om du även har tecknat ett markupplåtelseavtal med föreningen (gäller dig på vars mark vi förlagt mer kanalisation än bara fram till din fastighet) så påminner vi om punkt 3.3 i avtalet som stipulerar att Fastighetsägaren skall vid försäljning av fastigheten eller vid upplåtelse av arrende eller annan nyttjanderätt, göra förbehåll för ledningsägarens rätt enligt denna överenskommelse.
  Kontakta föreningen för att få ett markupplåtelseavtal som köparen kan skriva på.

Har du några frågor så kontakta snarast föreningen via kontaktformuläret.

Stadgarna hittar du här.