Home » FAQ » Vad gör jag om jag säljer huset?

Vad gör jag om jag säljer huset?

För detta ändamål finns ett överlåtelseavtal.

 1. Skriv ut överlåtelseavtalet i tre exemplar, fyll tillsammans med köparen i och underteckna samtliga exemplar.
 2. Ta sedan ett exemplar vardera och skicka ett exemplar till föreningen:
  Forshällabygden Fiber
  c/o Jens Borgland
  Resteröd 904
  459 94 Ljungskile
 3. Om köparen vill ansluta sig till gruppavtalet behövs också ett tjänsteavtal (se Jag ska snart bli ansluten, vad kan jag välja mellan?) – köparen behöver i så fall meddela föreningen detta så skickar vi ut ett avtal för signering.
 4. Säg upp eventuella abonnemang hos din tjänsteleverantör. Har du gruppavtal ska uppsägningen göras till föreningen (och kan då endast ske kvartalsvis och måste göras minst 45 dagar före kvartalsskifte).
 5. Om du även har tecknat ett markupplåtelseavtal med föreningen (gäller dig på vars mark vi förlagt mer kanalisation än bara fram till din fastighet) så påminner vi om punkt 3.3 i avtalet som stipulerar att Fastighetsägaren skall vid försäljning av fastigheten eller vid upplåtelse av arrende eller annan nyttjanderätt, göra förbehåll för ledningsägarens rätt enligt denna överenskommelse.
  Kontakta föreningen för att få ett markupplåtelseavtal som köparen kan skriva på.

Har du några frågor så kontakta snarast föreningen via kontaktformuläret.