Home » FAQ » Vad är en nätavgift?

Vad är en nätavgift?

Nätavgiften tas ut för att täcka föreningens skötsel av nätet, dvs underhåll, felavhjälpning, försäkring, elförbrukning, administration och avskrivningar. Storleken på nätavgiften bestäms på föreningens årsstämma och är för närvarande på 120 kr inklusive moms per månad och anslutning.

Medlemmar som valt att avstå inkoppling av sin anslutning betalar istället en lägre serviceavgift om för närvarande 360 kr inklusive moms per år.

Därtill tas en årlig medlemsavgift ut.