Home » FAQ » Vad är en nätavgift?

Vad är en nätavgift?

Nätavgiften tas ut för att täcka föreningens skötsel av nätet, dvs underhåll, felavhjälpning, försäkring, elförbrukning, administration och avskrivningar. Storleken på nätavgiften bestäms på föreningens årsstämma.

Medlemmar som valt att avstå inkoppling av sin anslutning betalar istället en lägre serviceavgift.

Någon årlig medlemsavgift tas i dagsläget inte ut.