Home » FAQ » När och hur ska jag betala insatsen?

När och hur ska jag betala insatsen?

När du skrivit avtal får du en faktura på 15 100 kr som ska betalas inom en månad. Resterande del av insatsen betalas när du kopplats in på nätet.

Mer information om hur betalning går till finns här.