Home » FAQ » När och hur ska jag betala insatsen?

När och hur ska jag betala insatsen?

När du accepterat offerten och skrivit avtal med föreningen får du en faktura på insatsen, 19 600 kr – när denna är betald påbörjas inkopplingen. Resterande del av det offererade beloppet betalas när du kopplats in på nätet.

Mer information om hur betalning går till finns här.