Home » FAQ » Var hittar jag handlingarna till stämman?

Var hittar jag handlingarna till stämman?

Handlingarna till årets föreningsstämma hittar du här!

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift liksom oförändrade nät- och serviceavgifter.

Handlingar