Home » FAQ » Mobiltäckningen är dålig hos oss, kan fibern vara till nytta?

Mobiltäckningen är dålig hos oss, kan fibern vara till nytta?

Ja! De flesta moderna mobiltelefoner har stöd för funktionen Wifi-samtal. Genom att aktivera funktionen i telefonen (om den inte är det från början) och ansluta telefonen till det trådlösa nätverket hemma så kan telefonen automatiskt växla över till att använda det trådlösa nätverket (och därmed fibern) istället för mobilnätet om mobiltäckningen är dålig.

Mer information: