Home » FAQ » Vad händer om jag styckar av min fastighet?

Vad händer om jag styckar av min fastighet?

Vad som händer om du styckar av en fastighet som är ansluten till föreningens nät beror på var de befintliga anslutningarna hamnar:

  • Om alla anslutningar på fastigeten efter avstyckningen är kvar på den befintliga fastigheten behöver du inte göra något.
  • Om alla anslutningar på fastigheten efter avstyckningen finns på den nya fastigheten behövs ett nytt anslutningsavtal för den nya fastigheten. Det befintliga anslutningsavtalet hävs och den insats som erlagts för den befintliga fastigheten tillgodoräknas den nya fastigheten.
  • Om du i dagsläget har flera anslutningar och dessa efter avstyckningen fördelas på både den befintliga och den nya fastigheten krävs ett nytt anslutningsavtal för den nya fastigheten. För den nya fastigheten skall även erläggas insats i enlighet med stadgarna.